Gy.I.K

 Gyakran ismételt kérdések az iskolával kapcsolatban:

 

Mi volt az indítéka a keresztény szellemiségű ökumenikus iskola biatorbágyi tagintézménye alapításának?

Az iskola szülői kezdeményezésre alapul, szeretnénk a családoknak lakóhelyükön biztosítani, hogy keresztény szemléletű, s a magyar műveltség alapjain nyugvó oktatást, nevelést választhassanak gyermekeiknek. Iskolánk életében a gyerekek a legfontosabbak, értük történik minden. Kiegyensúlyozott, boldog személyiséget szeretnénk minden tanulónkban kibontani. Ennek három fő feltétele a szeretetteljes légkör, rengeteg játék, mozgás és a jól felépített, alkotó tanulás. Mindezt megalapozza és segíti tanrendünk, módszertanunk.

Névadónk Czuczor Gergely bencés szerzetes, személyén keresztül összefonódik a kereszténység, a hazaszerető magyarság, a népi műveltség és a magyar nyelv tanítása.

Mennyiben tér el ennek a felmenő rendszerben évfolyamonként egy osztállyal indítandó tagiskolának a tanterve, az általános állami képzésétől?

 Iskolánkban a gyerekek iskolaotthonos rendszerben tanulhatnak, tandíjmentesen.  Az általános tananyag mellett a magyar műveltség fontos elemeit beépítjük tanterveinkbe. Népdalok, népi játékok, néptánc, szokásjátékok, népmesék, népművészet, népi mesterségek teszik színessé a dolgos hétköznapokat. Az alkotó életre nevelésnek mindez fontos alapja.

 Nem csak tartalmilag, hanem módszertanilag is szeretnénk a lehető legtöbbet adni. Oktatásunkat a megismeréstudomány eredményei alapján végezzük. Ennek lényege dióhéjban: játékos és „tudományos” tapasztalatszerzés az érzékszervek segítségével, a tapasztalatok rendszerezése, a lényeg meglátása, megfogalmazása, majd mindezek gyakorlati alkalmazása, a cselekvés. Így a gyerekek tevékenyen tanulnak, saját maguk fedezik fel a tudás birodalmát. Ezáltal gondolkozásuk igen hatékonyan, eredményesen fejlődik jó irányba.

 Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek csak az anyanyelven való írás, olvasás tanulása után kezdjenek el idegen nyelvet tanulni. Nyelvtanítási módszerünk a nyelvtant valós élethelyzetekbe ülteti, így vezetve el a tanulót a társalgáshoz.

 A közösségépítést is feladatunknak tartjuk, szeretnénk az iskola életébe a szülőket is bevonni családi napokon, közös kirándulásokon, lelkigyakorlatokon, valamint jeles napokhoz kötődő rendezvényeken keresztül.

 Keresztény, magyar szellemiséget szeretnénk átadni a gyerekeknek, olyan világszemléletet, mely tisztességre, alkotó életre, egymás szeretetére nevel.

Hol lesz az iskola elhelyezése?

Biatorbágyi gyerekekről lévén szó, kértünk helyet az oktatásban, az iskolai épületek valamelyikében. A Szily kastélyban szerettünk volna elindulni, de az önkormányzati iskola átalakulása miatt erre nem kaptunk lehetőséget. Az átszervezésekre hivatkozva helyeztek minket a torbágyi épületbe. Reméljük, mielőbb megépül az új iskola, s a Sándor kastélyban folytathatjuk munkánkat.