2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. | OM azonosító: 203398

Gál Edit

intézményvezető

Kőrösi Katalin 

intézményvezető-helyettes

Bohn István esperes

püspöki biztos, az iskola lelki vezetője

Balázs-Hegedüs Ibolya

gazdasági vezető

Buzásiné Nagy Ágnes

iskolatitkár, népi játszóház vezető

Benke Ildikó

tanító 1. osztály, hon és népismeret 5.o.

Bodnárné Sárvári Kinga

tanító 1. osztály, ének, testnevelés, hittan

Szabó Ágnes

tanító 2. osztály, énekes iskolai osztályok szakmai vezetője, katolikus hitoktató alsóban

Tóth Klára

tanító 2. osztály, hittan tanár, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Nyiri Imola

tanító 4. osztály, rajz, technika, környezet

dr. Lehelné Szentjóby Ildikó

tanító 3. osztály, alsós munkaközösség- vezető

Tajti András 

Ludmány Péter

testnevelés

íjászat

Tar Zsuzsanna

tanító 4. osztály

  Élőné Ütő Blanka

tanító 3. osztály, magyar nyelv és irodalom 7. osztály, közösségvezető 7. osztály

Solti Emese

magyar nyelv és irodalom, történelem

Szauer Csilla

matematika-fizika

Kőrösi Katalin

természetismeret, földrajz, közösségvezető 8. osztály

 Dabóczi Györgyi,

 Catherine Tamussin 

angol

  Lendvayné Hromoda Ildikó

matematika, fizika, tanári munkaközösség-vezető, közösségvezető 6. osztály

  Lendvay Endre

kémia

  Geréd - Király Andrea

napközis nevelő 3.,6. o.

Györgyicze Tünde

természetismeret, biológia, néptánc oktató alsó tagozat

Suba Dorottya

egyházi ének, énekes iskola (felső tagozat)

Tollas-Izsold Bernadett

gyógytornász

Kósa-Szabó Mónika

gyógypedagógus

Tillinger Flóra

logopédus

 Földes János

informatika

Debreceniné Dobos Rita

katolikus  hitoktató felső tagozat

 

Kapcsolat

  • 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
  • +36-20/398-7711
  • iroda@czuczoriskola.hu
  • OM azonosító: 203398
  • #

 

 

© Copyright Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola