OM azonosító: 203398

+36-20/398-7711 | iroda@czuczoriskola.hu | gimi@czuczoriskola.hu

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek” Mt7,7”

Ha egy közösség kijelöl egy határozott célt, amit összefogással és Istenbe vetett hittel megvalósít, azzal biztosan értéket teremt. Ez történt 2011-ben itt Biatorbágyon, ahol egy lelkes szülői közösség keresztény iskola létrehozását kezdeményezte. A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola a következő évben az élő magyar hagyomány iránt elkötelezett, családias iskolaként kezdte meg működését a városi önkormányzat és a helyi katolikus egyházközség támogatásával, egy keresztény szemléletű alapítványi iskola tagiskolájaként. A fenntartói feladatokat 2019-ben átvette a Székesfehérvári Egyházmegye.

Az iskola alapításakor megfogalmazott hitvallásunk: „Tanulni és alkotni szerető, hittel teli gyermekeket nevelünk, szeretetteljes, családias környezetben, a magyar műveltség és a keresztényértékek alapján.” A nevelés alapja kezdettől fogva a keresztény értékrend, amely egymás szolgálatára, tiszteletére és szeretetére, együttműködésre, tisztességre és az alkotó életre tanít. Küldetésünket a tanítás-tanulás személyességében, a mélyen megélt hitben és a magyar népművészet átörökítésében fogalmazzuk meg. A magyar népi műveltség megismerésén keresztül alakul ki a gyerekekben a szülőföld szeretete és a nemzeti örökség megbecsülése.

Az oktatás kisebb létszámú osztályokban zajlik, így nagyobb figyelem jut egy-egy tanulóra: felzárkóztatásra, egyéni fejlesztésre, tehetséggondozásra. A művészet az érzelmi nevelés fontos eszköze. A gyermekek első osztálytól tanulnak furulyázni, néptáncolnak és kézműveskednek. Nagy hangsúlyt fektetünk a játékos tanításra, arra, hogy az ismeretek megszerzése élmény legyen, és a gyerekek saját maguk fedezzék fel a tudás birodalmát. Logikus és önálló gondolkodásra ösztönözzük őket, hogy képességeiknek megfelelően fejlődhessenek, sikeresek legyenek az egyéni tudás építésében. Az emelt szintű ének-zene oktatásban a természetes éneklés örömét adják át: az európai egyházi és világi zene, a népzene és a gyermekjátékok kincseit. Liturgikus zenés szolgálatot teljesítenek a gyerekek a szertartásokon gregorián művek, népénekek és klasszikus zeneművek előadásával.

A pedagógusok életének középpontjában az Evangélium áll, ami hatással van munkájukra és az egész intézményre. Fontos a család és az iskola jó kapcsolata: a közösség erősítésére szolgálnak az ünnepek, a családi napok, a szülőknek szóló kézműves délutánok, a lelki esték és imaalkalmak, az előadások és a kirándulások.

A mindennapi kitartó munka, a személyes odafigyelés, a kimagasló tehetéséggondozás és felzárkóztatásnak köszönhetően iskolánk kimagasló eredményeket tudhat magának a különféle tantárgy és művészeti versenyeken, az Országos Kompetencia Méréseken és a továbbtanulási eredményeink is kiválóak.

Családias, kis iskola vagyunk, a tanulók létszáma 244 fő. Iskolánk iránt évről évre növekszik az érdeklődés és nagy a túljelentkezés a beiskolázási időszakban, az első és felsőbb évfolyamokra is. 2022/23-as tanévtől  párhuzamos  osztályokat indítottunk az első évfolyamokon azért hogy közösségünk része lehessen minden olyan család, aki keresztény értékrendű, a magyar műveltség és az érzelmi nevelés iránt elkötelezett iskolába szeretné adni gyermekét.

Kapcsolat

  • 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
  • +36-20/398-7711
  • iroda@czuczoriskola.hu
  • gimi@czuczoriskola.hu
  • OM azonosító: 203398

 

 

© Copyright Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola