2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. | OM azonosító: 203398

"Új udvart építünk projekt" befejezése

Nagy örömünkre a két éve meghirdetett "Új udvart építünk projekt"  iskolánk szülői alapítványa, a református iskola szülői alapítványa, a fenntartók és az Önkormányzat segítségével befejeződött. A projekt összesen közel 10 millió forintba került a támogatóknak. Köszönjük mindenkinek a támogatást!

A közös használatban levő udvaron a sártenger helyett szeptemberre egy műfüves pálya épült és teljes egészében megújult a játszótér. A felsősök a rézsűn vehetik igénybe az új kültéri pinpong asztalokat, a játszótéren az  egyensúlyozó, erőnlétet javító játékokat.  A kisebbek a játszóvárat, mászókákat, csúszdákat, pollyballt és az elengedhetetlen megújult, friss homokkal feltöltött homokozót.

A szülői közösségek kétkezi munkából is kivették a részüket az anyagi támogatáson túl. Szeptember első hétvégéjén elterítették a fakéreg háncsot, ágakat metszettek, virágot ültettek. Nagyon szép lett a játékudvar környezete  és a kis udvar is. Nagyon köszönjük mindenki áldozatos munkáját, segítségét! Különösen nagy öröm ez az összefogás, mely ezt a projektet kísérte. A gyerekeknek nagy öröm a szabadtéri játékok birtokba vétele.

Nagyböjt 2020

Hamvazószerda

"Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy,
és porrá leszel."
Hamvazószerdán, február 26-án elkezdődött az idei  nagyböjti időszak. Reggel 8 órakor kezdődő szentmisén a hamvazás szentelményében részesülhettünk. István atya beszélt a bűnbánat kegyelméről, mindannyian azért imádkoztunk, hogy ebben az időszakban legyen erőnk a jót választani és a lemondásaink megerősítsenek bennünket hitben és az Isten iránti szeretetünkben.

Veni Sancte 2020/21

Veni Sancte 2020
Augusztus 30-án az 1. osztályosok és szüleik részvételével ünnepi szentmise keretében az iskola igazgatónője megnyitotta a 2020/21-es tanévet. Ez a tanévnyitó nagyon hasonló volt az iskola legelső Veni Sanctéjához. Akkor persze nem a járvány helyzet miatt volt ennyire szűkkörű ez az esemény, hanem mert akkor ennyi volt az iskola teljes közössége. Idézet a tanévnyitó beszédből:"Nagyon nagy reményekkel és bizakodással indult az iskola annak idején, de sok volt még a bizonytalanság: (ideiglenes iskolaépület, lesznek-e további lelkes szülők, akik megtöltik gyerekeikkel a további osztályokat, lesz-e elég jó, elhivatott pedagógus, fenntartható lesz-e az iskola.) és még sorolhatnánk a sok kétséget, ami akkor megfogalmazódott bennünk.
Most 8 év elmúltával ismét itt vagyunk, zárt körben, és most is sok bizonytalansággal: Milyen lesz ez a tanév? Az biztos, hogy másmilyen lesz, mint az eddigiek. Sok- sok kérdés van amire nem tudjuk a választ. Meddig járhatunk iskolába? Milyen új feladatoknak kell megfelelni hétről hétre gyereknek, pedagógusnak, szülőnek, együtt zárjuk- e a tanévet, meddig tart mindez? Ezekre a kérdésekre most nem tudunk választ adni.
De nem szabad, hogy a bizonytalanság érzése legyen úrrá rajtunk. Az az erős hit, remény, és a Jóistenbe vetett hatalmas bizalom és teljes ráhagyatkozás kell most, hogy vezessen bennünket, mint 8 évvel ezelőtt. Akkor is ráhagyatkoztunk. Sok küzdelmes, erőt próbáló évvel a hátunk mögött a belé vetett állandó hittel és reménnyel sikerült megteremteni a mindenkori helyzetben a lehető legjobb feltételeket, körülményeket és kihozni magunkból és az iskolából a legjobb eredményeket. Így volt az elmúlt tanévben is amikor online térbe költözött egy időre az iskola. Végig éreztük a Jóisten áldását és kegyelmét. A legnehezebb pillanatokban, imáinkban megerősítést kaptuk.
Most is, megújult erővel, hittel és reménnyel vágjunk bele a tanévbe, hiszen: mi a gondviselésbe vetett hit? Isten szeretetének állandó megtapasztalása. Az a boldog érzés, hogy életünket nem a vaksors, a végzet irányítja, hanem a mi mennyei Atyánk.
Mi a gondviselésbe vetett hit haszna? Megszabadít az aggodalmaskodástól, a félelemtől, derűssé és hálássá tesz, valamint reményt ad minden körülmény között."
Ezekkel a gondolatokkal és a hagyományainkhoz híven Szent Pál apostol Szeretethimnuszának szavaival fogadtuk az 1. osztályt és családjaikat a Czuczoros közösségbe.

Farsang 2020

Ebben az évben egy hosszú farsanggal számolhattunk, így minden korosztálynak jó kis vidám hangulatot tudtunk varázsolni erre az időszakra.

Ballagás 2020

Június 27-én hálaadó szentmise keretében búcsúztattuk el a 8. osztályos ballagó diákjainkat.

A ballagás minden intézményben és minden diák életében egy különleges alkalom, hiszen egyben egy korszak, az általános iskolai évek lezárását jelenti. Különösen igaz ez most a mi iskolánk életében, hiszen ez az első ballagás 8 év után, melyre nagyon nagy lelkesedéssel és izgalommal készültünk.

Különleges kis csapatot búcsúztattunk ebben az évben. Meghatározó évfolyama voltak ennek az iskolának, hiszen ők voltak, az első kis közösség: az iskolaalapítók. Megkülönböztetett figyelemben volt részük mindig, hiszen olyanok voltak ők számunkra, mint az első gyerek a családban. 

Az iskola igazgatónője így búcsúztatta őket:

"...sokszor kimondva és kimondatlanul is tőletek vártuk a legtöbbet, nektek kellett példát mutatni, jól szerepelni, viselkedni, az első időkben úgy éreztük kizárólag rajtatok múlik az iskola megítélése. Sokszor kellett lemondanotok, vagy éppen többet vállalnotok. De nagyon szépen helyt álltatok. Büszkék lehettünk rátok a sok szép színvonalas előadásért az iskolai és városi rendezvényeken, (az első időkben valójában, mindent ti adtatok elő, a legtöbbet szereplő osztály) a sok szép tanulmányi és versenyeredményért, a sok művészeti (tánc, ének, rajz) versenyeredményért, melyekkel sok esetben országos sikereket értetek el és ezzel bevezettétek a Czuczor Iskolát a köztudatba, nem csak a városi szinten, hanem sokkal szélesebb körben. Büszkék lehettünk rátok, azért a sok dicséretért, amikor mint közösségről, szóltak elismerően rólatok. Sok örömet okoztatok nekünk, tanáraitoknak és szüleiteknek. Ha csak a kompetencia mérés eredményeire gondolunk vagy a legújabb a középiskolai felvételi eredményekre. Mind, mind, sok öröm és büszkeség.

Hálaadó szentmisén vagyunk hálát adtok az elmúlt 8 évért, minden öröméért, nehézségéért. Mi is hálásak vagyunk értetek, hogy ilyen remek kis csapat volt az első meghatározó évfolyam iskolánkban, akiket sosem feledünk el. Köszönet nektek.

Természetesen a köszönet nem csak nektek szól, hanem tanítóitoknak Ildikó néninek, és Kinga néninek, osztályfőnökötöknek, Emese néninek és helyettesének Marika néninek, tanáraitoknak, akik mind remek pedagógusok és csodálatos emberek, akik nagyon sok odafigyeléssel és szeretettel és kiváló szakmai hozzáértéssel tanítottak, neveltek benneteket.

Természetesen a szüleiteknek is jár a hála és köszönet, akik voltak olyan bátrak, vagy mondjuk azt volt erős hitük és bizalmuk, hogy beírattak ebbe az iskolába ezelőtt 8 évvel, ami tulajdonképpen még nem is létezett. Köszönjük nekik, hogy hittek bennünk alapítókban, hittek és bíztak a pedagógusokban és mindvégig számíthattunk rájuk, segítségükre, támogatásukra.

Kissé másként zártuk most a 8. évet. Rendhagyó kezdet után rendhagyó befejezése lett az általános iskolás éveiteknek. Sajnos nem tudtatok elbúcsúzni az iskolától, iskolatársaitoktól, még ez a hálaadó szentmise is veszélybe került, de végül a Jóisten mégis úgy alakította, hogy most itt vagyunk, egészségben és elbúcsúzhatunk egymástól. A kisebbek is megtalálták a módját, hogy jelképes ajándékaikkal búcsúztassanak. (a tarisznyák tartalma az ők ajándékaik). Fogadjátok szeretettel.

Most mindannyian elmenetek továbbtanulni a különféle középiskolákba, de ne felejtsétek, hogy ez az iskola mindig nyitva áll számotokra, visszavárunk, mesélni vagy megosztani sikereket, örömöket, de nehézségeket is.

Kívánjuk, hogy megtaláljátok az új iskoláitokban a számításaitokat, hogy jó közösségre leljetek. De mindez rajtatok is múlik. Őrizzétek meg azt a nyitottságot, kíváncsiságot, gyermeki tisztaságot, kreativitást, igényességet, kritikus gondolkodásmódotokat, az önfejlesztés irányi igényeteket. Vállaljátok továbbra is bátran véleményeteket és ami a legfontosabb hiteteket, bárhol is lesztek. Legyen mindig mosollyal és szeretettel teli a szívetek. Legyetek kovászai egyenként mind a következő közösségeiteknek. Vigyétek magatokkal ezt a belétek kódolt teremtő erőt, hiszen a szüleitek, tanáraitok és ti magatok egy iskolaalapító közösség vagytok. Ez csak keveseknek adatik meg. Ez egy hatalmas erő és olyan erős minta, mely reméljük egész életetekben elkísér és ti is ilyen alkotó, teremtő dolgokat műveltek majd az életben, így később is büszkék lehetünk majd rátok.

Egyszer Böjte Csaba ferences szerzetes mondta: „életünk olyan, mint egy marék aranypor- rendkívüli érték, de rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Ha bátran és jól használjuk, akkor kamatozni fog, de ha csak a kezünkben tartogatjuk, akkor kipereg az ujjaink közül.” Azt kívánom ne tartogassátok, hanem bátran és jól kezdjétek el használni az aranyport.

És mit adhatnánk nektek még útravalóként. Azokat a szavakat, mellyel ennek a közösségnek a tagjai lettetek és mellyel mindenki mást a közösség tagjaivá fogadtatok. Sose feledjétek Pál apostol szavait.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.”

Kedves Fiúk és Lányok ezekkel a gondolatokkal bocsátalak el titeket és kívánok nektek nagyon sok sikert!

Isten áldjon benneteket!"

Újévköszöntő 2020

Köszönjük Bodnárné Sárvári Kingának és Benke Ildikónak a felkészítést!
A háromkirály-járás a bibliai napkeleti bölcsek Jézusnál tett látogatását őrzi és mutatja be. 
Legfontosabb kelléke a kiugratható, rugós szerkezetű csillag. A betlehemi csillagot nagy gonddal készítették el. A szereplők fejükön díszes papírsüveget, vállukon királyi palástot jelképező lepedőt, oldalukon kardot viseltek. A játékhagyomány a 20. század elejére inkább köszöntő formában élt, a csillagéneket, ami a köszöntés része volt.
Háromkirályok napját,
Országunk egy istápját
Dicsérjük énekekkel,
Vígadozó versekkel!
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Rendhagyó tanévzáró 2020

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!

Iskolánkban is rendhagyó módon zajlott a bizonyítványosztás. A közös Te Deum ebben az éveben elmarad. A mai napon kis csoportokban ugyan de mégis találkozhattak egy kis időre a közösségvezetőikkel és néhány osztálytársukkal a gyerekek. Sikeresen túl vagyunk ezen a rendkívüli mindenki számára, kihívásokkal teli tanéven! Köszönjük a szülők bizalmát, támogatását, együttműködését! A járvány szembesített bennünket határainkkal, fontos dolgokra irányította a figyelmünket. Nem vagyunk elégségesek önmagunknak, csak együtt, összefogva vagyunk képesek teljesíteni a feladatainkat. Így sikerülhetett ez a tanév ilyen szépen: Minden tanulónk sikeresen teljesítette a tanévet, 60 kitűnő tanuló, 84 jeles tanuló,145 legalább 4,50 átlaggal rendelkező tanuló és az iskola átlaga 4,68. Gratulálunk mindenkinek a teljesítményéért!

Imáinkban adjunk hálát ezért a tanévért is minden öröméért, kihívásáért, sikeréért, nehézségéért.

Holnaptól jöhet a jól megérdemelt pihenés!

A 2019/20. tanévet bezárom.sealed

Gál Edit

Igazgató

Karácsony 2019

Az év utolsó tanítási napja mindig a közös ünneplésé a közös karácsonyozásé. Hagyományosan a biai templomban kezdjük a napot, ahol a közös adventi gyertyagyújtás után, minden osztály megajándékozza egy kis műsorral a közösséget. Láthattunk bölcsőcskét, betlehemest, mesefeldolgozást és szép kis énekes verses hangszeres előadásokat. Köszönjük mindenkinek és áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek!

December 24-én délután a torbágyi templomban iskolánk tanulói és néhány vendégszereplő gyerek az egyházközségből egy csodálatosan szép betlehemes játékot mutatott be. 

Köszönjük Szabó Ágnesnek és dr. Lehelné Szentjóby Ildikónak a felkészítést!

Gergely-járás 2020

"Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján, régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába...” kezdetű énekkel és dramatikus játékukkal keresték fel elsőseink a közeli óvodákat, ahol nagy szeretettel fogadták őket.
"A Gergely-napi (március. 12.) dramatikus jellegű, adománygyűjtő eredetileg többszereplős játék régen országosan ismert volt, de élő gyakorlatát csak a Dunántúlról és palóc vidékekről gyűjtötték.
"Az iskolás gyermekek csapatostul házról házra járva verbuválták az iskolába a gyerekeket. A katonai toborzás mintájára a szereplők gyakran különféle katonai rangokat viseltek, „szent Gergely vitézeinek” is nevezték őket.
A püspököt is meg szokták személyesíteni. Maszkjuk jellemző darabjai voltak a csúcsos papírsüveg és a fakard. A Gergely-járásban a több szövegből összetett éneken kívül a szereplők tréfás bemutatkozása, továbbá jókívánságmondókák és a tréfás adomány kérés (pl. latinnal kevert szöveggel) is szerepelt.
Forrás: internet

Advent 2019

Adventi koncert 2019

December 19-én énekes iskolás osztályaink idén is szép, felemelő adventi koncerttel ajándékozták meg a közösséget, a szülőket, vendégeinket. Egyre nagyobb létszámmal, immár 4 osztály közreműködésével hallgathattunk meg szebbnél szebb darabokat. A gyerekek a legkisebbektől a legnagyobbakig nagyon igyekeztek és nagy odaadással énekeltek. Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek Bennünket! A koncert után agapé várta a gyermekeket és családjaikat az iskola étkezőjében. Köszönjük a segítőknek, hogy ilyen csodálatos terített asztalt készítettek. Nagyon meghitt volt a bevonulás és a közös éneklés, jó volt együtt lenni. Istennek hála!

Kapcsolat

  • 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
  • +36-20/398-7711
  • iroda@czuczoriskola.hu
  • OM azonosító: 203398
  • #

 

 

© Copyright Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola